Koningsdag en -nacht / activiteit aanvragen

Viering Koningsnacht en Koningsdag in Hilversum

Uitsluitend ondernemers die een vergunning hebben mogen:

 • een evenement organiseren of versterkte muziek maken;
 • een biertap plaatsen;
 • eten en drinkwaren verkopen en/of barbecue plaatsen;

Hoe aanvragen?

Organiseert u een activiteit of evenement voor Koningsnacht en/of Koningsdag dan moet u een vergunning aanvragen of melding doen. De digitale formulieren vindt u op de website www.hilversum.nl.

Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier maximaal 15 minuten open laten staan. Daarna wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan. Hieronder ziet u naar welke informatie wij vragen en welke bijlagen u moet meesturen. Dan kunt u zich goed voorbereiden op de digitale aanvraag. Voor uitgebreide informatie kunt u altijd bellen met de evenementencoördinator (Jolanda Karstens) van de Gemeente Hilversum. Tijdens het invullen van de aanvraag bent u verplicht om de plattegrond erbij te uploaden. Zorg dus dat u een plattegrond van het evenemententerrein op schaal heeft.

Compleet overzicht met linkjes en informatie

Voorwaarden

 • U stuurt uiterlijk 24 februari voorafgaand aan Koningsdag uw aanvraag (voor straatfeesten uiterlijk 27 maart).
 • Ontheffing verstrekkingspunt zwak alcoholhoudende dranken alleen in combinatie met een (klein) evenement.
 • Klein evenement is bijvoorbeeld een barbecue of tappunt. Voor alle andere evenementen vraagt u een evenementenvergunning aan.
 • Als meerdere ondernemers op dezelfde plaats een evenement willen organiseren, moeten zij samenwerken. Als de samenwerking niet lukt, kunnen de aanvragen worden afgewezen.
 • Op het deel van de Groest waar de kermis wordt gehouden mogen geen extra evenementen worden georganiseerd.
 • Evenementen die buiten zijn op Koningsnacht duren tot uiterlijk 1.00 uur.
 • Evenementen die buiten zijn op Koningsdag duren tot uiterlijk 20.00 uur.

Vergunning voor het houden van een evenement of het maken van versterkte muziek

 • Hiervoor moet de aanvraag evenementenvergunning ingevuld worden. Dat kan via dit formulier.
 • De aanvraag moet volledig zijn, dus met alle benodigde bijlagen zoals tekeningen met schaalaanduiding, maximaal aantal personen Direct regelen Evenementenvergunningdie worden toegelaten, vluchtroutes, certificaten van diverse attributen, kopie geldig identiteitsbewijs van de aanvrager, enzovoorts.
 • Daarnaast heeft u een ontheffing nodig voor het schenken van zwak alcoholische drank (artikel 35 Drank- en Horecawet). Formulier Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)
 • Aanvraag dient vóór 24 februari van hetzelfde jaar binnen zijn. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen!

Een ontheffing voor het plaatsen van een verstrekkingspunt alcoholhoudende drank (biertap)

 • U kunt het formulier klein evenement invullen.
 • Daarnaast heeft u een ontheffing nodig voor het schenken van zwak alcoholische drank (artikel 35 Drank- en Horecawet). Formulier Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)Knop direct regelen melden buurt-, straatfeest, kleine activiteit
 • Een ontheffing artikel 35 wordt alleen verleend in combinatie met een (klein) evenement dat door een ondernemer georganiseerd wordt. Een tekening moet bij de aanvraag worden gevoegd.
 • Aanvraag dient vóór 24 februari van hetzelfde jaar binnen te zijn. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen!

Buurtfeest of straatfeest (melding klein evenement)

 • Indien een buurthuis of een straat het Koningsdagfeest organiseert, kan dit gemeld worden via het meldingsformulier evenement.
 • Uw evenement voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
  • beperkte grootte, nauwelijks gevolgen voor de omgeving
  • vindt plaats tussen 12.00 uur en 24.00 uur
  • geen gevolgen voor verkeer en hulpdienstenKnop direct regelen melden buurt-, straatfeest, kleine activiteit
  • niet meer dan 2 straten
  • niet commercieel
  • geen risico voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid
  • voldoet aan de voorschriften kleine evenementen (pdf, 40 kB)
 • Melding dient vóór 27 maart van hetzelfde jaar binnen te zijn. Meldingen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen!

 

Spelregels Koningsnacht en koningsdag

Zoals ieder jaar zijn er een aantal regels waaraan iedereen zich dient te houden tijdens Koningsdag en -nacht. De belangrijkste spelregels en tijden staan hier voor je op een rij.