Beveiliging

Algemeen

Om de openbare orde en veiligheid op en rondom het evenemententerrein te waarborgen kan er beveiliging ingezet worden. Op deze pagina vind je meer informatie over de inzet van beveiliging op je evenement.

Aantal beveiligers

Regelmatig komen we tegen dat de richtlijn 1 beveiliger op 250 personen wordt gehanteerd. Toch is het aantal in te zetten beveiligers niet alleen aan de hand van het bezoekersaantal te bepalen. Ook onderstaande punten spelen hierbij een rol:

 • De taken en verantwoordelijkheden; van de beveiligingsorganisatie, maar ook de verdeling hiervan tussen deze organisatie en de betrokken hulpdiensten.
 • Het evenementenprofiel; publiek, activiteit, locatie, dreiging en kwaliteit van de totale veiligheidsorganisatie.
 • De opzet en inrichting van de beveiligingsorganisatie.
 • De kwaliteit van de beveiligingsorganisatie op zichzelf zowel als de kwaliteit van haar medewerkers.

Bekijk dan ook voor ieder evenement wat de mogelijke risico’s zijn en bepaal aan de hand hiervan welke taken de beveiligers moeten uitvoeren en hoeveel beveiligers je nodig hebt.

TIP: vraag een beveiligingsorganisatie mee te denken in het benodigde aantal beveiligers.

Verlenen en onthouden van toestemming

Een particuliere beveiligingsorganisatie – en daaronder vallen ook beveiligingsorganisaties die zich alleen bezighouden met evenementenbeveiliging – mag alleen mensen te werk stellen die toestemming hebben van de korpschef van de Nationale Politie. Het bedrijf vraagt de toestemming aan bij de politie-eenheid waar het bedrijf gevestigd is. Leidinggevenden hebben toestemming nodig van de minister van Veiligheid en Justitie. Voor deze toestemming zijn vakbekwaamheidseisen en betrouwbaarheidseisen opgesteld die zijn terug te vinden in de WPBR en lagere regelgeving.

Voor beveiligingswerk moet gebruik worden gemaakt van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkende beveiligingsorganisatie. De beveiligers werkzaam voor deze organisatie dienen gecertificeerd te zijn en te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wet Pbor).

Onthouden van toestemming

Een beveiliger krijgt geen toestemming als hij in de afgelopen vier jaar een lichte straf (bijvoorbeeld een geldboete) heeft gekregen voor het plegen van een misdrijf. Ook als de beveiliger in de voorafgaande acht jaar een zware straf (bijvoorbeeld gevangenisstraf) heeft gehad, krijgt hij geen toestemming.

Legitimatiebewijzen

De evenementenbeveiliger moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zoals genoemd in de WPBR. Dat krijgt hij na het verkrijgen van toestemming. Er bestaan drie soorten legitimatiebewijzen:

 • het grijze legitimatiebewijs voor algemeen opgeleide beveiligingsmedewerkers;
 • het blauwe legitimatiebewijs voor specifiek opgeleide beveiligingsmedewerkers. Er zijn verschillende specifieke opleidingen. Voor evenementenbeveiliging bestaat de opleiding Event Security Officer (ESO);
 • het oranje legitimatiebewijs voor voetbalstewards.

Een beveiliger moet naast een geldig identiteitsbewijs altijd een legitimatiebewijs particuliere beveiliging kunnen overleggen. Het bevoegd gezag kan hier op controleren.

Draagplicht uniform

Een evenementenbeveiliger moet werken in een uniform dat is goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Alleen de korpschef van de Nationale Politie kan ontheffing verlenen voor de draagplicht. Het beveiligingsbedrijf dient het verzoek in bij de politie-eenheid waar het bedrijf is gevestigd.

Een beveiligingsuniform moet voldoen aan de volgende eisen:

 • het V-teken van beveiliging moet zijn aangebracht op de door de wet aangewezen plaats: op de rechter of linker voorzijde op de borst of revers (zie bijlage 1 van de WPBR: embleem uniform). Het teken moet ook voldoen aan de wettelijk gestelde minimum afmetingen;
 • er moet een duidelijk bedrijfslogo zichtbaar zijn van de beveiligingsorganisatie waarvoor de evenementenbeveiliger werkzaam is (zie: artikel 4 onder 1 van de circulaire WPBR).

Wat mag er niet:

 • bij donkerblauwe uniformen geldt: de pantalon mag geen bies hebben, en een eventuele blouson (korte jas) moet afwijken van die van de politie;
 • herkenningstekens (vignetten, emblemen en logo’s) mogen niet lijken op die van de politie;
 • er mogen geen rangonderscheidingstekens zijn aangebracht.

Gebruik van wapens

Evenementenbeveiligers mogen geen wapens hebben of vervoeren tijdens de uitvoering van hun beveiligingswerkzaamheden.

Gebruik van handboeien

Medewerkers van een beveiligingsorganisatie mogen tijdens het werk geen handboeien dragen of gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen van dit verbod.

Inhuren personeel andere beveiligingsorganisatie

Beveiligingsorganisaties hebben soms extra personeel nodig en huren dan personeel in van een andere beveiligingsorganisaties. Dat kan, mits aan de reguliere voorwaarden voor het tewerkstellen van personeel is voldaan. Zo moet het ingehuurde personeel over een uniform en het legitimatiebewijs beschikken van de inhurenende organisatie. Het is in het belang van de veiligheidssector dat voor de burger en voor de politie duidelijk is welke particuliere beveiligingsorganisatie verantwoordelijk is voor de (uitgevoerde) werkzaamheden. Die duidelijkheid wordt op deze manier bereikt.