Hilversumse onderneming van het jaar

tot en met 13 december

foto uitreiking Onderneming van het jaar prijs januari 2018

De verkiezing

Ook dit jaar vindt de verkiezing van de Hilversumse Onderneming van het Jaar plaats. Alle inwoners van Hilversum konden lokale ondernemingen nomineren voor deze prijs. De genomineerden strijden in een online verkiezing om de Rabobank Business Award.

Naast publieksprijs ook weer een juryprijs

Dit jaar is er naast de publieksprijs ook weer een juryprijs: de ‘Stadsfonds Hilversum Award’. Deze zal worden uitgereikt aan een uitzonderlijke onderneming, die door het grote publiek (misschien) niet is opgemerkt maar wél door de vakjury van ingewijden en mede-ondernemers!

Achtergrond

De verkiezing Hilversumse Onderneming van het Jaar is een initiatief van de gemeente Hilversum, Rabobank Gooi en Vechtstreek en de BV Hilversum. Deze verkiezing heeft als doel een belangrijke verbindende factor te zijn in de economische regio Hilversum en de doelen van onderwijs, (semi-) overheden en het bedrijfsleven te verenigen. De jaarlijks uitgereikte Rabobank Business Award reflecteert de passie voor en de trots op goed ondernemerschap. Het draagt daarmee concreet bij aan de stimulering van de regio. Rabobank Gooi en Vechtstreek is trots dat zij haar naam mag verbinden aan deze prijs.

Nomineren

Van 11 september tot en met 20 oktober 2018, 12.00 uur konden ondernemingen genomineerd worden. Genomineerden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft een vestiging binnen de gemeentegrenzen van Hilversum;
  • De onderneming moet zijn bestaan bewezen hebben en is daarom minimaal drie jaar oud;
  • De onderneming is juridisch een onderneming (waarbij iedere ondernemingsvorm is toegestaan);
  • Mag het afgelopen 2 jaar geen finale kandidaat zijn geweest voor de verkiezing van Onderneming van het Jaar.

Ondernemingen die voldoen aan de criteria gesteld onder punt 1. kunnen zich zowel zelf kandidaat stellen als door anderen aangemeld worden als kandidaat voor de verkiezing. Van de ingediende ondernemingen bepaalt een commissie of een ondernemer daadwerkelijk genomineerd wordt. Criteria voor de nominatie Hilversumse Onderneming van het Jaar zijn:

  • Innovatief bedrijfsconcept en ondernemersvisie;
  • Gezonde financiële huishouding;
  • Solide imago in de branche en in regio Hilversum;
  • Duurzaam beleid t.a.v medewerkers, omgeving en milieu;
  • Duidelijke band met de gemeente Hilversum.

Stemperiode van 1 november tot en met 13 december 2018

De verkiezing draait volledig om het meeste aantal stemmen. Er is 1 stemronde van 1 november tot en met 13 december 2018. Daarnaast wordt gevraagd naar een motivatie waarom men op deze onderneming stemt. Vanaf de derde stemweek valt wekelijks de onderneming met de minste stemmen af.

Stem nu!

Award Uitreiking

De onderneming met de meeste unieke stemmen wint uiteindelijk de Rabobank Business Award. Deze award wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hilversum in januari 2019 (exacte datum en locatie volgt later).

Tussenstanden

Tijdens de stemperiode wordt wekelijks een tussenstand gepubliceerd op de website: hilversumseondernemingvanhetjaar.nl