Over stichting Hilversum Marketing

Als Stichting Hilversum Marketing willen we Hilversum beter op de kaart zetten voor inwoners, bezoekers en bedrijven. We promoten de stad en stimuleren gezamenlijke activiteiten zodat inspanningen van bewoners, organisaties en ondernemers elkaar kunnen versterken. We werken aan het realiseren van de volgende doelen:

  • Het vergroten van de trots op, en betrokkenheid bij Hilversum van de eigen inwoners
  • Acquisitie en onderlinge verbinding bedrijven & instellingen
  • Verder versterken van de fysieke beleving van Hilversum
  • Het versterken van het merk Hilversum
  • Stijging van het bezoek (en uitgaven) aan het Hilversums zakelijk en vrijetijds toeristische aanbod

Hilversum Marketing heeft regelmatig overleg met de Gemeente Hilversum als het gaat over Economie, Media, Cultuur, Evenementen, Vergunningverlening en Handhaving en Communicatie.

Tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de wethouder Economische zaken en de Raad van Toezicht. Hierin staat de kwaliteit van de samenwerking centraal alsmede relevante ontwikkelingen.

Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Code Cultural Governance om invulling te geven aan goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen.

  • Peter Driessen (voorzitter)
  • Age Fluitman
  • Georgette Schlick
  • Geerte Udo
  • William Schoonderbeek

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@hilversummarketing.nl.

 


Contact

Stichting Hilversum Marketing
Stationsplein 27
1211 EX  Hilversum
info@hilversummarketing.nl