A Night 2 Remember

31 maart 2019

Op 31 maart 2019 organiseert Real Fighters in de Dudok Arena Hilversum de volgende editie van
A NIGHT 2 REMEMBER

Deelnemers aanmelden met volledige gegevens: matchmaking@realfighters.nl

Het gala staat onder de supervisie van de Sectie Ringcontactsporten FOG.